Blue Flower

Met alle zorgvezekeraars is voor 2018 een contract afgesloten.

Behandeltarieven algemeen
Voor verzekeraars waarmee geen contract(en) zijn afgesloten hanteren wij 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ. 
Zie tarieven GB-GGZ 2018.

Behandeltarieven overig product
Het maximum OZP-tarief voor prestatie ozp niet-basispakketzorg consult  vastgesteld door de NZa, is voor 2018:  €101,03 per sessie.
Het tarief is 100% van dit maximumtarief.

Behandeltarieven zelfbetalers
Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ.
Zie tarieven GB-GGZ 2018.

Behandeltarieven no show
De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Als een cliënt niet op een afspraak komt hoeft niet voor deze afspraak betaald te worden.

Tarieven GB-GGZ 2018.

NZa tarieven 2018 Basis GGZ