Blue Flower

Als Registerpsycholoog NIP / Kinder & jeugd wordt vaak een beroep op mij gedaan om diagnoses te stellen en een rapportage te maken.
Hiermee kan problematiek verklaard, een behandelplan opgesteld en aan een oplossing gewerkt worden.

Een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek kan - na overleg - daar een onderdeel van zijn.

Routine Outcome Monitoring
Bij de start en aan het einde van de therapie wordt een korte vragenlijst afgenomen.
De gegevens worden anoniem ter beschikking gesteld aan de Stichting Benchmark GGZ .